Hitelközvetítőknek: Lépjen be vagy regisztráljon!
Adatbázisunkban jelenleg
925 hitelközvetítő
117.552 ügyfél
712.927.157.701 Ft
hiteligényéből választhat!

Adatkezelési Tájékozató és felhasználási feltételek

A Hitelek24 használatának megkezdése előtt minden regisztrált felhasználó (hiteligénylő és szerződött tanácsadó) köteles elolvasni és elfogadni a Hitelek24 felhasználási feltételeit és adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: "AT"), valamint az alábbi vonatkozó feltételeket, kikötéseket és irányelveket azok jövőbeli kiegészítéseivel együtt (összefoglaló néven: "Szerződés"):

A Felhasználó a regisztrálással szerződést köt a hitelek24 oldallal és elfogadja a AT-t. A (a továbbiakban Hitelek24) azAT jelentősebb változása esetén igyekszik tájékoztatni a felhasználókat, a naprakész információk beszerzéséhez azonban ajánlott rendszeresen áttekinteni a legfrissebb verziót. A Hitelek24 saját belátása szerint, tetszőleges időpontban módosíthatja az Adatkezelési Tájékoztatóját (AT-t), a változtatásokat pedig valamennyi felhasználó köteles magára kötelező érvényűként elfogadni. A Hitelek24 szolgáltatásának használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti.

Amennyiben bármely felhasználónknak olyan kérdése lenne, mely jelen közlemény alapján nem egyértelmű, kérdését az ugyfelszolgalat@hitelek24.comcímre írhatja le, ezen kérdésekre 48 órán belül ad választ a Hitelek24.

A Hitelek24 elkötelezett a szolgáltatások minőségének a legmagasabb szinten tartása irányában, de a rendszer használatából és a rendszer meghibásodásából eredő esetleges károkért  felelősséget nem vállal.

A Hitelek24 elkötelezett partnerei és felhasználói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Továbbá a Hitelek24 a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

A Hitelek24 az alábbiakban ismerteti adatkezelési elveit, bemutatja azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Regisztráció és felhasználás


Az oldalon megjelenő információk csak tájékoztató jellegűek. A regisztráció után a Hitelek24 rendszerében regisztrált szerződött partnerek (hitelközvetítők) veszik fel a kapcsolatot a hiteligénylő ügyfelekkel.


A Hitelek24 szolgáltatását bármely partner (hiteligénylő vagy szerződött tanácsadó) kizárólag akkor jogosult igénybe venni, illetve felhasználóvá akkor válhat, ha:

és

Felhasználói fiókjához tartozó valamennyi tevékenységért, beleértve a jelszó biztonságos megőrzését, minden felhasználó maga vállalja a felelősséget. A felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás bárminemű garancia vagy kötelezettség nélkül vehető igénybe. A hitelek24 a Szolgáltatás és az ahhoz tartozó ügyfélprogramok elérhetőségére, időszerűségére, biztonságára és megbízhatóságára vonatkozó mindennemű kötelezettséget és felelősséget elhárít.

A Hitelek24 továbbá fenntartja a jogot, hogy amennyiben egy Felhasználó valótlan adatokkal vagy több alkalommal regisztrál, a Szolgáltatást bármikor, a felhasználóval szemben bárminemű kötelezettség nélkül módosítsa, felfüggessze, vagy megszüntesse.
A Hitelek24 nem vállal felelősséget az adatok, információk naprakész pontosságáért, de igyekszik az információkat - lehetőségéhez mérten - frissíteni.

Személyes adatok

 

Az Avtv. 2. §.-ának 9. pontja szerint „adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így például gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása. Adatkezelésnek számít a fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők.

Az Avtv. 3. §. szerint

(1) „Személyes adat akkor kezelhető, ha

a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy

b) azt törvény vagy - törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben - helyi önkormányzat rendelete elrendeli”.

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló beleegyezéssel kezelhető. Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A szolgáltatásokon belül, az érintettel kapcsolatos minden adat kezelése önkéntes hozzájáruláson alapul.

Az Avtv. 2. §-ának 16.pontja szerint „adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely az adatkezelő megbízásából - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő megbízást is – a személyes adatok feldolgozását végzi”.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett(ek) ahhoz hozzájárult(ak), vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

A hitelek24 a regisztrációt és hiteligénylési adatok szolgáltatását végrehajtó felhasználó, mint hiteligénylő felhasználó felhatalmazza és hozzájárulását adja, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, hiteligény adatai kiadható és továbbítható legyen a Hitelek24 rendszerében regisztrált hitelközvetítők részére, hiteligénylés intézése ügyében.

Az adattovábbításról a hitelek24 minden esetben, a regisztrációban megadott e-mail címére küld egy e-mailt, amiben szerepel az adattovábbítás címzettjének neve, amit a regisztrált tanácsadó partner szintén a regisztráció alkalmával adott meg és járult hozzá. A regisztrált hiteligénylőnek így lehetősége van nyomon követni adatainak a továbbítását. Az értesítés minden esetben tartalmaz egy lemondási lehetőséget, egy úgynevezett linket, amely használatával törölheti hitelkeresési igényét, ezzel együtt adatait az adatbázisból. Ezen lehetőség használatával a Hitelek24 adatkezelési felhatalmazása megszűnik.

A Felhasználó az adatszolgáltatás elől elállhat, arra nem kötelezhető. A Hitelek24 az egyéb adatokat különböző látogatottsági statisztikák készítésére felhasználhatja.

A Hitelek24 weboldalai böngészés közben cookie-kat állíthat elő az Ön számítógépén. Ezek alapján egyértelműen meg tudja különböztetni felhasználóit a weboldal. A Hitelek24 a cookie-kat kizárólag a szolgáltatások könnyebb igénybevételéhez, azonosításra használhatja. A cookie-kat a felhasználó képes törölni saját számítógépéről, illetve beállíthatja böngészőjét, hogy a cookie-k alkalmazását tiltsa. Az adatokat a Hitelek24 30 napig tárolja.

Minden regisztrált felhasználó hozzájárul, hogy a regisztrációban megadott név, lakcím és e-mail cím tárolása a 30. nap után is lehetséges legyen, a hozzájárulás visszavonásáig.

Mint hitelközvetítő felhasználó, illetve az általa képviselt gazdasági társaság egyértelműen és kifejezetten hozzájárulásomat adom/adja és felhatalmazom/felhatalmazza a hitelek24-t, hogy a regisztrációnál megadott adataimat/adatait, nevemet/nevét, telefonszámomat/telefonszámát, e-mail címemet/címét továbbítsa azoknak a címzetteknek, akiket a felhasználó a rendszerből kiválaszt hitelügyintézés céljából.

Mint felhasználó egyértelműen és kifejezetten hozzájárulok, hogy a Hitelek24 a regisztrált e-mail címre rendszeresen hírleveleket, reklámokat, információkat küldjön, és tudomásul veszem és elfogadom, hogy ez a Hitelek24 rendszer használatának egyik feltétele, és regisztrációm törlése után visszavonásig használja ezt.

A Hitelek24 amennyiben egy hatóság megkeresi, személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

A cookie-k használatáról

Mik zok a cookie-k?

A cookie, vagyis süti egy olyan fájl, (egy adatsor,) amit a weboldal látogatójának számítógépén, mobiltelefonján vagy egyéb, internetes hozzáférést biztosító eszközén hozhat létre a weboldalt megjelenítő program. A cookie-t a webszerver küldi a látogató böngészőjének, majd a böngésző visszaküldi a szervernek. A sütik kizárólag adatokat tartalmaznak, vagyis nem tartalmaznak futtatható állományokat, vírusokat, illetve kémprogramokat (spyware) és nem férnek hozzá a felhasználó merevlemezének adataihoz.

(A süti egy kódolt adatsor, egy elérési útvonal, ami csak az adott szerverrel együtt értelmezhető. Magát a felhasználó adatait a szerver tárolja, nem a süti. (Minden weboldal használ sütiket.)

Mire használhatóak a cookie-k?

Ezek a fájlok lehetővé teszik a felhasználó internetezésre használt eszközének felismerését, így releváns, a felhasználó igényeihez igazított tartalom megjelenítését. Ilyenek például a kizárólag felhasználói névvel és jelszóval elérhető oldalak, amik sütik nélkül nem működnének. A sütik a felhasználó számára egyszerűbb böngészést biztosítanak, és elősegítik, hogy az oldal minél kényelmesebb szolgáltatást nyújtson. Így például az oldalaink – anonim – látogatói statisztikáinak elkészítéséhez használt cookie-k, amelyek értékes információkkal szolgálnak az oldalnak a felhasználók oldalhasználati szokásaival kapcsolatosan. A kapott statisztikai eredményeket felhasználva tudjuk az oldal szerkezetét és tartalmát az igényeknek megfelelően alakítani, mindezt a felhasználók anonimitásának megőrzése mellett.

Milyen cookie-kat használunk mi?

A weboldal kétféle sütit használ: időszakosat és állandót. Az időszakos sütik olyan ideiglenes fájlok, amelyek a bejelentkezett időszak végéig, vagy az alkalmazás (böngésző) bezárásáig maradnak a felhasználó eszközén. Az állandó cookie-k pedig a paraméterükben meghatározott ideig, vagy manuális törlésükig vannak jelen a felhasználó eszközén.

Tartalmaznak a cookie-k személyes adatokat?

A legtöbb süti hatékony működéséhez semmilyen személyes jellegű adat nem szükséges. Ennek megfelelően az esetek döntő többségében a cookie nem azonosítja az adott felhasználót. Ha egyes cookie-k használata során mégis gyűjtünk személyes adatokat, azokat kizárólag olyan célból használjuk fel, hogy bizonyos funkciók használatát megkönnyítsük a felhasználó számára. Ilyen például, hogy a böngésződ számára megjegyezhetővé tesszük a bejelentkezési adatokat vagy megőrizhetővé tesszük az oldalunkon a kosaradba tett termékeket. Ezek az adatok olyan módon vannak tárolva, hogy azokhoz jogosulatlan személyek nem férhetnek hozzá, illetve a cookie maga nem tartalmaz személyes adatot, csak a szerveren tárolt adatokhoz való elérési kulcsot, de ezt is kódolt formában.

A cookie-k törlése

A weboldalak eléréséhez használt böngészőprogramok alapértelmezett esetben engedélyezik a sütik elhelyezését az eszközre. A sütik kezelésére vonatkozó információk a böngésző beállításai között találhatóak. Ezek a beállítások megváltoztathatók úgy, hogy a cookie-k automatikus kezelését a böngésző blokkolja, vagy minden esetben értesítést küldjön a felhasználónak, ha az eszközre cookie-t küldtek. Fontos tudni, hogy a cookie-k használatának tiltása/korlátozása negatívan befolyásolhatja az oldal bizonyos funkcióinak működését, például a megrendelést vagy bejelentkezést.

Miért fontosak a cookie-k az interneten?

Napjainkban az internet hatákony működéséhez elengedhetetlenek a sütik. Hozzásegítik a felhasználót a kényelmes böngészéshez az általuk megismert igények és érdeklődési körök révén, illetve olyan adatokat tárolnak, amelyek nélkül a weboldalak egyes funkciói működésképtelenek. A népszerű közösségi oldalak (Facebook, Google+ stb.) és az online szolgáltatások (például a Gmail) egyszerűen működésképtelenek a sütik használata nélkül.

Jó tudni, hogy a cookie-k korlátozása, vagy tiltása nem jelenti azt, hogy többé nem kapsz online reklámokat. Mindössze annyit érhető el vele, hogy a megjelenő reklámok nem képesek figyelembe venni a böngészési szokásaidat, így nem igazodnak az igényeidhez és az érdeklődési köreidhez.

Biztonsággal és adatbiztonsággal kapcsolatos tényezők
A cookie-k NEM vírusok! A cookie-k egyszerű szöveget tárolnak, nem kódrészletekből állnak, így nem futtathatók, ezért nem tekinthetőek programoknak, így vírusoknak sem.

Fontos azonban kiemelni, hogy a sütik használhatók negatív célokra is, mivel a felhasználó igényeire és navigálási előzményeire vonatkozó információkat tárolnak. A cookie-kon keresztül folyamatosan áramlik az információ a weboldal és a böngésző között mindkét irányba, így ha egy támadó (hacker) beavatkozik az adattovábbításba, úgy a süti által tárolt információk lekövethetők.

Szabd személyre a böngésződ cookie beállításait!
A korszerű böngészők mindegyike alkalmas arra, hogy személyre szabhasd a böngésző beállításait a cookie-kra vonatkozóan, úgy, hogy a sütik használata mellett számodra még kényelmes internetezést biztosítva is biztonságos legyen. Ha a számítógépedet csak te használod, akkor hosszabb lejárati időt is beállíthatsz a böngészési előzmények rögzítésére, illetve a személyes adatok tárolására vonatkozóan.

Amennyiben számítógépedet másokkal megosztva használod, (például egy internet kávézóban), akkor érdemes a böngésző által megjegyzett adatokat minden egyes használatot követően törölni, vagy “inkognitó” ablakot használni a böngészéshez. Így lehetőséged van arra, hogy biztonságos keretek között látogass meg olyan oldalakat, melyek cookie-kat helyeznek el a gépen.

Rendszeresen frissítsd a kémprogramok elleni programokat és víruskeresőket! Sok esetben a kémprogramok ellen védő szoftverek valós időben figyelik a böngészést és figyelmeztetnek, amennyiben nem biztonságos oldalt kíván betölteni a felhasználó.

A támadások jelentős hányada a böngésző biztonsági résein keresztül történik. Minél régebbi verziójú egy böngésző, annál több ilyen gyenge pont található meg benne. Mindig telepítsd a böngésződ legfrissebb verzióját! Érdemes havonta legalább egyszer utánanézni, hogy nincs-e frissebb verzió a böngészőből.

Analytics:

A weboldal a Google Analytics-et, a Google Inc. („Google“) webelemző szolgáltatását alkalmazza. A Google Analytics ún. „sütiket“, az Ön számítógépén tárolt szöveges fájlokat alkalmaz, amelyek lehetővé teszik az Ön weboldal-látogatásainak elemzését. A süti által az Ön weboldal-látogatásáról létrehozott információkat a rendszer általában a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott tárolja. A Google lerövidíti az Ön IP-címét, de csak az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodás egyéb országaiban. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a rendszer a teljes IP-címet a Google egyesült államokbeli szerverére küldi, és ott rövidíti le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat fogja felhasználni ahhoz, hogy kiértékelje az Ön weboldal-használatát, és jelentéseket állítson össze a weboldalon végrehajtott tevékenységekről, valamint további, a weboldal és az internet használatával kapcsolatos szolgáltatásokat ajánljon fel a weboldal üzemeltetőjének. A böngészője által továbbított IP-címet a Google nem kapcsolja össze egyéb Google-adatokkal.

 

Adatbázis és regisztrációs irányelvek

A szolgáltatás kizárólag regisztráció után érhető el, a Hitelek24 a rendszer teljes használatát önkéntes regisztrációhoz köti.

Az adatbázisban a Hitelek24 magánszemély regisztrációja esetén a felhasználói nevet, felhasználó jelszavát, vezeték- és keresztnevét, e-mail címét, telefonszámát, lakcímét, a regisztráció időpontját, regisztrációkori IP címét rögzíti.  Ezek az adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, és a kapcsolatfelvételhez és a számlázáshoz.

A megadott adatok módosítását, a regisztráció törlését a honlapon el lehet végezni.

A hiteligénylés alatti adatkezelés

A hiteligénylés leadása, a regisztráció után a hiteligénylés adatainak egy része lesz látható a Hitelek24 regisztrált hitelközvetítők számára, a személyes adatok ebben az esetben nem lesznek elérhetőek.

Az ügyféligényekből a szerződött, regisztrált hitelközvetítő kiválaszthatja az érdekkörébe tartozó igényléseket, kiválasztás után a rendszer e-mailt küld a regisztrált hiteligénylőnek a hitelközvetítő nevéről az adattovábbítás nyomonkövethetősége érdekében. Az e-mail tartalmaz egy linket, amiben lehetőség van az adatbázisból történő leiratkozásra (lásd fent). Ezutaán a hitelközvetítő hozzáfér a hiteligénylés további adataihoz mint a hiteligénylő vezeték- és keresztnevéhez, e-mail címéhez, telefonszámához, lakcíméhez, a regisztráció időpontjához, és a hiteligényléshez szükséges ingatlan és jövedeli adataihoz.

A hitelközvetítők ügyfélkiválasztás alatti adatkezelése

A szerződött, regisztrált tanácsadók a hitelt igénylők adataihoz kiválasztás után juthatnak hozzá, a szolgáltatási csomagok szerint.

Havi szinten a megrendelt csomag szerinti ügyfélmennyiség kiválasztására van lehetőség, a megrendelt és kifizetett előfizetői szolgáltatások szerint. A szolgáltatás csak díjfizetést követően érhető el a hitelközvetítők számára. A hitelek24 oldalra az ügyfél regisztráció önkéntes így garantálni nem tudjuk sem a területi eloszlást sem az ügyfelek konkrét vagy érdeklődő hitelcélját illetve hitelképességét. Kérjük mindenképp ennek tudatában fizessen elő mert reklamációt ezzel kapcsolatban nem áll módunkban elfogadni.

Adatok tárolása és biztonsága

 

A Hitelek24 gondoskodik minden olyan műszaki és technikai intézkedésről, amellyel az adatkezeléssel kapcsolatban keletkező biztonsági kockázatokkal szembe megfelelő védelmi szintet tud biztosítani.

A szolgáltató megtesz minden óvintézkedést a rendszer biztonságos használatáért, és a továbbított elektronikus üzenetekkel szembeni fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezethetnek.

Adatkezelő adatai, elérhetősége

 
Mobilweb Service Szolgáltató Kft
Cg.szám:01-09-179305
Adószám:24730770-2-43.
NAIH-70494/2016.

1188 Budapest, Saláta u. 23/a 

     Pénzügyi és gazdasági hírek, hitelek, információk.